Bài 19.Những dạng toán khác

MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC Bài 1             151-.Có 3 đội công nhân: Đội Một có 219 người, đội Hai kém đội Một  17 người nhưng lại nhiều ...


MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC
Bài 1
          151-.Có 3 đội công nhân: Đội Một có 219 người, đội Hai kém đội Một  17 người nhưng lại nhiều hơn đội Ba 21 người. Hỏi cả 3 đội có bao nhiêu người ?

Bài 2          152-.Một cơ sở sản xuất dụng cụ máy. Tháng thứ nhất sản xuất được 256 dụng cụ, tháng thứ hai sản xuất gấp đôi tháng thứ nhất, tháng thứ ba sản xuất bằng tổng số dụng cụ của 2 tháng đầu. Hỏi cả 3 tháng cơ xưởng đó sản xuất được bao nhiêu dụng cụ?

Bài 3          153-.  Cửa hàng lương thực có 4 tấn gạo và bột mì. Sau khi bán khối lượng gạo và khối lượng bột mì nhau thì còn lại 1700 kg gạo và 1000 kg bột mì.
          Hỏi ban đầu cửa hàng đó có bao nhiêu kg gạo và bao nhiêu kg bột mì ?


Bài 4          154-.  Tý, Sửu, Dần, Mẹo có tất cả 74 viên bi. Biết Tý, Sửu và Dần có 47 viên bi. Tý  và Mẹo có 39 viên. Tý và Sửu có 27 viên bi.
          Tính số bi của mỗi bạn.


Bài 5          155-.Trong vườn có 75 cây vừa cam, vừa chanh, vừa bưởi. Số cây cam và số cây chanh là 58 cây. Số cây bưởi ít hơn số cây cam là 9 cây. Hỏi có bao nhiêu cây cam, cây chanh, cây bưởi?

Bài 6          156-.Tổng của ba số bằng 7. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 3,77. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,68.   Hãy tìm mỗi số đó.

Bài 7          157-.Tìm một số. Biết rằng lấy số đó nhân với 63 rồi trừ đi 11963, được bao nhiêu nhân với 4 rồi cộng với 8756 thì được 11304.
Bài 8          158-.  a/.Tìm số tự nhiên. Biết rằng lấy số đó nhân với 4, rồi trừ đi 6, cộng với 12, được bao nhiêu chia cho 2 thì được kết quả là 13.
                   b/.Tìm một số. Biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 4 rồi chia cho 3 được bao nhiêu đem nhân với 2 rồi cộng 1 thì được 5


(Tương tự bài trên)
Đáp số:  a/.  5       b/.  10

Bài 9          159-.Để đánh số trang một quyển sách dày 100 (200) trang, ta phải dùng bao nhiêu chữ số?

Bài 10          160-. Hiệu của hai số bằng 12. Thương của hai số đó bằng 1 và còn dư. Tìm số dư. 

Bài 11161-.Tìm một số. Biết rằng lấy số đó chia cho 123 thì được thương là 46 và có số dư lớn nhất. 

Bài 12162-.Hãy điền vào dấu (*) trong số  36*  để số này. 
a-.      Chia hết cho 2.
      
b-.      Chia hết cho 3.
             c-.      Vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 3.

Bài 13163-.Để đánh số trang một quyển sách, người ta đã sử dụng hết 222 chữ số. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang? (không kể bìa).     

Bài 14164-.Với  các chữ số 1, 2, 3, 4. Em hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau. Được bao nhiêu số?

Bài 15         165-.Với  các chữ số 0, 1, 2, 3. Em hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau. Được bao nhiêu số?
                      Hướng dẫn: Tương tự như bài trên, nhưng với chữ số 0 ta không thể chọn làm hàng trăm.


Bài 16          166-.Em hãy viết số lớn nhất (số nhỏ nhất) có 10 chữ số khác nhau.
                                         
Bài 17          167-.Có 3 chữ số  1, 2, 3. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau. Tính tổng tất cả các số đó.

Bài 18          168-.Có 3 chữ số   0, 1, 2. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Bài 19          169-.Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100, người ta phải viết:
                   a-.      Bao nhiêu chữ số.

                   b-.      Bao nhiêu chữ số 1.

                   c-.      Bao nhiêu chữ số 0.


Bài 20         170-.Một số có 4 chữ số, bốn chữ số đó là 4 số tự nhiên liên tiếp được xếp từ bé đến lớn. Nếu 4 chữ số đó được xếp theo thứ tự ngược lại thì số mới sẽ tăng thêm bao nhiêu đơn vị so với số cũ?

Bài 21           171-.Hãy điền số vào ô trống sao cho tổng 3 ô liền nhau bằng 50.

 27 12
          Em có nhận xét gì về dãy số trên.

Bài 22          172-.Cho băng ô sau gồm 100 ô.

 35 18 17....................
        Hãy điền số thích hợp vào ông trống sao cho tổng của 4 ô liền nhau bằng 95.  Tính:
          a-.      Tổng các số trên băng ô.

          b-.      Tổng các chữ số trên băng ô.

          c-.      Số điền ở ô thứ 100 là số nào?


Bài 23          173-.Hai chị em có tất cả 98 quả cam. Em nói:  “Chị cho tôi 6 quả cam thì số cam của tôi sẽ bằng của chị.”
                   Hỏi mỗi người có bao nhiêu quả cam ?


Bài 24          174-.  Cho    5 * 5 * 5 * 5 * 5.
          Hãy thay các dấu * bằng dấu phép tính thích hợp để được kết quả cuối cùng là 55, là 100.


Bài 25          175-. Cho    1 * 2 * 3 * 4 * 5.
          Hãy thay các dấu * bằng dấu phép tính và viết thêm dấu ngoặc đơn một cách thích hợp để được kết quả cuối cùng là 100.


Bài 26          176-.Một người bố có một đứa con trai và một đứa con gái. Hiện nay bố 38 tuổi, con trai 11 tuổi. Biết rằng 18 năm sau thì tuổi của bố bằng tổng số tuổi của hai người con. Hỏi người con gái hiện nay bao nhiêu tuổi?

Bài 27          177-.Vườn trường hình chữ nhật có chiều dài hơn hai lần chiều rộng là 4m, nhưng lại ít hơn ba lần chiều rộng là 11m.
          Tính diện tích của vườn trường.


Bài 28          178-.Trên bàn có một đĩa đựng xoài. Người chị lấy đi ½ số xoài, người em lấy ½ số xoài còn lại và lấy thêm 2 quả nữa thì không còn trái nào. Hỏi ban đầu trên đĩa có bao nhiêu quả xoài?

Bài 29          179-.Trong lọ có tất cả 50 viên bi, kể cả 3 màu: đỏ, xanh và trắng. Biết số bi đỏ và bi xanh là 32 viên; số bi xanh và số bi trắng là 35 viên. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên bi?

Bài 30          180-.Lớp 5A có 32 học sinh tham gia 3 môn thể thao:Cầu lông, bóng đá và chạy xa. Biết số học sinh tham gia 2 môn bóng đá và cầu lông là 20 em; tham gia 2 môn chạy xa và cầu lông là 18 em (mỗi em chỉ tham gia một môn thể thao).
          Hỏi mỗi môn thể thao có bao nhiêu học sinh tham gia ?

                                      
(Tương tự: cầu lông: 6 HS;  chạy xa: 12 HS;  bóng đá: 14 HS)


Bài 31          180a-.Trong lọ đựng tất cả 52 viên bi, gồm 4 màu là: Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng. Biết tổng số bi Xanh và Đỏ là 22 viên; Vàng và Đỏ là 26 viên; Trắng và Đỏ là 28 viên.
          Hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên bi?


Bài 32          180b-.Hồng đi chợ mua dụng cụ học tập,gồm: vở, bút và bảng. Biết giá tiền quyển vở và cây bút giá 3500 đồng, tiền cây bút và tấm bảng giá 4100 đồng, tiền tấm bảng và quyển vở giá 4600 đồng.
          Hỏi  mỗi loại giá là bao nhiêu ?


Bài 33          180d-.Trong một giải bóng đá có 7 đội tham gia. Ban tổ chức cho thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. (mỗi đội đá với tất cả các đội còn lại chỉ 1 lần)
          Hỏi có bao nhiêu trận đấu?


Bài 34          181-.Tìm số dư trong phép chia sau đây, giải thích tại sao?
Bài 35
          Tìm 3 số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm, sao cho:
                        0,2 < ............................ < 0,23

Bài 36
        Tìm số đo độ dài thích hợp của Y với đơn vị đo là mét. Biết     35m  <    Y   <  36m

COMMENTS

Name

4 Phép tính STN,7,bài toán khác,3,bài toán mỗi ngày,10,BTCT5,1,CÁC DẠNG TOÁN TRÊN VIOLYMPIC.VN,20,Cấu tạo số,2,Dãy số,7,ĐỀ THI 6 CLC,10,HÌNH HỌC,3,HSG,40,KHÓA HỌC,13,KTC,28,KTC2,1,KTC3,1,KTC4,1,Lập số TN,4,lớp 1,1,Lớp 2,1,Lớp 3,5,Lớp 4,6,Lớp 5,20,PHẦN MỀM HỌC TOÁN,1,PS và 4 phép tính,2,stp,5,TL học tập,13,Toán Hiệu - Tỉ,2,Toán Tỉ - Lệ,4,Toán Tổng - Hiệu,4,Toán Tổng - Tỉ,3,Trung bình cộng,3,VIOEDU,6,VIOEDU_L5,8,
ltr
item
HỌC TOÁN MỖI NGÀY: Bài 19.Những dạng toán khác
Bài 19.Những dạng toán khác
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaAAHr3lGvww8URvGwG1XEdmAmkyE6LhhRYXaHvQdtrgIW9fnKKCO0zgdRaE59_fdbeQXBkP_J4D5mXhYVPeB_c1lzR740rBvd1UaoNTU1CM3rl6Z0DXk2LcwoPWUEoL76oj88CMh_ys0/s400/19.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaAAHr3lGvww8URvGwG1XEdmAmkyE6LhhRYXaHvQdtrgIW9fnKKCO0zgdRaE59_fdbeQXBkP_J4D5mXhYVPeB_c1lzR740rBvd1UaoNTU1CM3rl6Z0DXk2LcwoPWUEoL76oj88CMh_ys0/s72-c/19.jpg
HỌC TOÁN MỖI NGÀY
https://www.hoctoanmoingay.com/2016/08/bai-19nhung-dang-toan-khac.html
https://www.hoctoanmoingay.com/
https://www.hoctoanmoingay.com/
https://www.hoctoanmoingay.com/2016/08/bai-19nhung-dang-toan-khac.html
true
5524024138689461511
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy